INSPIRATIE

Is coaching soft?

Er is al eens de misvatting dat coachen soft zou zijn.  Dat het gaat om ‘geitewollesokkig’ gedoe…  Coachen is tegelijkertijd zacht én hard.  Zacht omwille van de voorwaarden die nodig zijn voor een goed coaching-gesprek: gelijkwaardigheid, echt luisteren, echte interesse en verbinding, het evenzeer toelaten van gevoel en intuïtie als het rationele, openheid, traagheid, de kracht van de stilte, het toelaten en benoemen van de emoties…   En tegelijkertijd is coachen ook heel hard: ‘spiegels’ voorhouden, herkaderen en het steeds in vraag stellen van wat gezegd wordt, het onderbreken, het steeds weer confronteren, het onbesprokene durven benoemen… Het is die combinatie van beide die maakt dat er inzichten komen.  Inzichten waarmee je verder kan. Coachen is soms best wel hard.

Dilemma of paradox???

Leiderschap in deze VUCA wereld vereist een zeer groot aanpassingsvermogen… Waar vroeger een beslissing een beslissing was die diende te worden gevolgd (“Zo is het nu eenmaal, amen en uit”), dient er nu rekening gehouden te worden met allerlei parameters, steeds weer opnieuw. 

Soms gaat het om een dilemma en dringt een keuze zich op, inderdaad… maar heel dikwijls lijkt dat alleen maar zo terwijl het eigenlijk gaat over een paradox:  een ‘en-en-verhaal’ en geen ‘of-of-verhaal’. 

Een voorbeeld: je kan het gevoel hebben te moeten kiezen tussen mensgerichtheid of doelgerichtheid.  Maar beiden zijn belangrijk: mensgericht én doelgericht werken.

Voor mij is dit inzicht bevrijdend.  En… tegelijkertijd voelt het aan als wankelend stappen op een evenwichtsbalk.

* Inspiratie uit opleiding ‘Paradoxen in leidinggeven’ door Kessels & Smiths, dank aan Niel voor de inspirerende dag.

Gedachten loslaten???

Conflicten

Grenzen (eigen tekst)

Goesting (eigen tekst)

Populariteit loobaanbegeleiding (VRT)

Voor je job en je privéleven in deze veranderlijke wereld, stilaan een noodzaak: coaching! (eigen tekst)

Mijn traject tot coach (eigen tekst)

Ik vraag me al jaren af, is dit het wel? (Tijd.be)