TEAM-DAG (teambuilding & teamcoaching)

Wil je een team-dag organiseren met duurzame impact? Een team-dag waarbij het team écht in gesprek gaat met elkaar, waar er tijd is om in openheid te gaan kijken wat ieders positieve bijdrage is, wat de patronen zijn binnen het team en de onuitgesproken regels, wat het teamdoel is, de identiteit van het team, …

Team-dag met MDC bvba te B&B Amelhof te Meise. http://www.amelhof.be

In een voorbereidend gesprek gaan we kijken wat het gewenste doel is, in welke maturiteitsfase het team zit, wie de teamleden zijn, welke afspraken er op voorhand moeten gebeuren, …

De plaats en de datum bepalen we in overleg.