TEAMCOACHING met een frisse blik

Wenst u met uw team te evolueren naar meer maturiteit? Willen jullie de neuzen allemaal in één richting? Wil het team duidelijkheid over ieders rol? Zit het niet altijd zo goed met de interactie en dynamiek tussen de teamleden? Is er iets te doen met de onderlinge verbinding? Zou het team meer performant kunnen werken, meer zelf-organiserend kunnen zijn?

Je kan beroep doen op mij als teamcoach om jezelf en je team te begeleiden.
Hierdoor bewaar je de ruimte om jezelf als teamleider te positioneren zonder dat je ook het proces tijdens de teambijeenkomst moet sturen. Zelf in het middelpunt staan (en mogelijk ter discussie komen) én het proces leiden, is immers veel gevraagd op zo’n moment.

DEFINITIE

Teamcoaching is het boven water brengen van collectieve patronen in handelingen en gedachten die ervoor zorgen dat een groep onbewust en ongewild in een ongewenste situatie blijft hangen, opdat de teamleden een meer gezamenlijk eigenaarschap gaan nemen over hun ontwikkeling als team én het resultaat hiervan.

Teamcoaching gaat verder dan teambuilding. Teamcoaching is gebaseerd op systeemdenken en gaat daarom vooral om het creëren van bewustwording over de onderlinge interactiepatronen. Om vervolgens de ineffectieve patronen te doorbreken en de effectieve patronen te versterken.

Teamcoaching is gericht op het leren met elkaar en het nemen van gezamenlijk eigenaarschap over de ontwikkeling van het team en de teamresulaten.

VOORPROEFJE?

Wat is teamcoaching?

Hoe werkt teamcoaching?

CONTEXT

De maatschappij wordt steeds individualistischer, maar binnen organisaties lijkt het omgekeerde aan de hand, daar komt steeds meer nadruk te liggen op ‘teamwork’. Het is dit teamwerk dat kansen vertaalt in successen en een groot concurrentievoordeel kan bieden. Toch hebben veel leiders van organisaties een ambivalente houding tegenover teams. Vaak weet men gewoon niet hoe je goed functionerende teams creëert. Velen zien teams als gedoe, een last of iets wat ze er maar moeten bijnemen. Wat vaak uitmond in een selffulfilling prophecy. Hoewel sommige teams een opmerkelijke synergie en uitstekende uitkomsten genereren, raken anderen verstrikt in eindeloze onproductieve vergaderingen en spelen er tal van uitgesproken of onuitgesproken conflicten. Helaas kan de prijs van disfunctionele teams gigantisch zijn. Optimaliseer de huidige teamwerking én de relaties van het team met alle stakeholders. Bouw zo aan een organisatiecultuur waarin openheid, vertrouwen en betrokkenheid leven.

INTERVENTIES

Naast het creëren van bewustzijnsverruiming zet de teamcoach diverse interventies in om oude manieren van doen te doorbreken en het team naar een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. De teamcoach inspireert, daagt uit, doet appèl op de verantwoordelijkheid van alle teamleden om nieuwe competenties en gedachten eigen te maken en zo hun teamdoelen te realiseren.

Interventies gebaseerd op modellen en tools van o.m. Lencioni, Dilts en Bateson, Tuckman, Kantor, Mariliee Adams, Simon Sineck, ABC in zelf-determinatietheorie, systemische denken, transactionele analyse Hendrickson.